Pseudonymen ”Jacob Thedelin”, utpekades som delaktig eller den som skulle ha mördat Olof Palme, i litteratur och i social media.

Aliaset Jacob Thedelin, hans riktiga namn är David Fredin, intervjuas här av mig, Thomas Gjutarenäfve. Inte nog med det, jag har i denna intervju även ringt upp Chevamannen, Leif Ljungkvist, som här tittar på rörliga bilder med en springande och gåendes David Fredin.

Chevamannnen är en av de få som sett ryggtavlan på mördaren nere på Tunnelgatan, där han pekar ut Christer Pettersson som mördare av statsministern.

De läckta uppgifterna från buggningarna av GRU-officeren Vladimir Nezinskij, kommenteras här av David Fredin, som erhöll innehållet i de buggade uppgifterna flera år efter händelserna, den 28/2 1986.

I denna intervju korrigerar herr Fredin uppgifterna och identifierar desinformsgruppen på norra cypern, som hade till mål att utpeka underrättelsemannen Bertil Wedin som mellanhand till Palmemordet. Herr Fredin namnger även den KGB-person, som både tillfälligt bodde på norra Cypern och som var en av källorna till författaren som medvetet och felaktigt utpekar David Fredin som mördare (alternativt möjlig ”patsy”)

Vi får även en diskussion om David Fredins kontakter med framförallt underrättelsemannen Bertil Wedin samt läkaren dr. Enerström.

Denna intervju innehåller även diskussioner om:

– Lisbeth Palmes vittnesmål
– Vad Lisbeth Palme har sett
– Författare som pekat ut David Fredin som mördare av Olof Palme
– Varför inte Palmeutredningen gjort den fotokonfrontation vi gör idag,
med David Fredin.
– Falska angivelser i Palmeutredningen
– Jämförelser av löpstilar med Stig Engström och Christer Pettersson
– Var Palmeåklagaren Krister Peterson ”städslad” att äga frågan om att
vilseleda hela utredningen?
– Vems ärenden gick Hans Holmér?
– Fanns någon i barackerna på Tunnelgatan, under mordtillfället?

Intervjuade är herrar David Fredin och Leif Ljungkvist

Intervjuare och producent Thomas Gjutarenäfve

Inspelat den 5 juli 2023

Comments are closed.