Konferencier är jag några gånger om året, bl.a. för alla årlig prisutdelningar på Artisternas Hatt (sedan 2009), samt på professionella idrottsevenemang.

Speaker är jag ofta för Guiness World Records med världens meste världsrekordhållare, Tomas Lundman. Dessutom på idrottsevenang.

Intervju- och mediatränare samt reporter och filmare, är jag vid galor samt vid politiska utfrågningar, varav en del inte är offentliga.