Här är dokumentationsfilmen om Bostadsforum 2018.

Copywrighträttigheter för Thomas Gjutarenäfve (Vill ni använda något av materielet sker kontakt via argamannen@argamannen.se)

Ett axplock av två dagars konferens samlas i denna 38 minuters film.

Följande rubriker i ordningsföljd får ni se:

Moderatorer
Föredragshållare
Intervjuer med olika företrädare
Paneldebatter
Intervjuer med utställarna

Comments are closed.