Estonia. Debatt. Myrberg och Dammegård

Vad hände egentligen den 28 september 1994 och därefter, när fartyget Estonia förliste?

Åsa Myrberg har I manga år kämpat för att få upp sin faders kropp från Estonia, där han förmodas ligga kvar. Ole Dammegård har skrivit manga böcker om hemligstämplade händelser.

Vi har nu sammanfört Åsa och Ole för att diskutera bägges synpunkter på hela Estonias hantering samt varför det är förbjudet att ta upp de döda kropparna från Östersjöns djup.

Vem vinner egentligen på mörkläggningen om hela affären Estonia?

Finns det ett informationskrig där statlig TV och Svenska politiker håller en gemensam linje mot folket?

Kan de som inte är anhöriga överhuvudtaget ha åsikter/fakta om vad som hände med fartygsförlisningen? Vad kan Åsa och Ole vara eniga om?

Kan vi få en upprättelse för de människor som offrades med sina liv i samband med MS Estonias förlisning?

Hur kan det komma sig att olika författare vet exakt hur allting gick till när de som är anhöriga inte vet någonting?

Åsa har haft kontakt med Säpo som uppger att utredningen är sekretessbelagd d v s ingen får ta del av den. Hur kan olika författare ändå lyckas få ta del av den sekretessbelagda utredningen, trots att de inte är målsägare?

Vem är ”kontrollerad opposition”?

Kan manga som undersöker Estoniakatastrofen vara kontrollerad opposition?

Är Ole eller Åsa kontrollerad opposition?

Åsa sager “Jag vet vem jag är och jag vet varför jag kämpar för de omkomna”

Hur kommer det sig att nästan alla s k ”sanningssökare” beskyller alla andra ”sanningssökare” för att vara kontrollerad opposition?

Vem sager vad och vem är då kontrollerad opposition?

Finns det några författare som enbart vill diskutera olika teorier av sanningar, utan att för den sakens skull tvingas vara kontrollerade?

Människor pratar om att det pågår ett informationskrig just nu. Vi antar att detta ingår utifrån den kontrollerade oppositionens sida, detta är väl själva poängen med en stor kontrollerad opposition.

Är våra riksdagspolitiker och regering en stor kontrollerad opposition.

När började begreppet “kontrollerad opposition” uppmärksammas?

Vilka är det som kontrollerar och varför behövs detta i ett samhälle?

Vem bestämmer vilka som är kontrollerad opposition?

Måste alla som är intresserade av något fast de själva inte är personligt drabbade per automatik vara s k kontrollerad opposition?

Åsa säger att hon gärna velat få höra sig hur det kommer sig att Ole är så intresserad av denna katastrof, jag tycker det är spännande att försöka förstå vad det är som gör att människor blir så intresserade av något, som på inget sätt drabbat dem personligen, att lägga ned flera år av sitt liv att forska i något som t exempelvis Palmeaffären eller Estoniakatastrofen, uttrycker Åsa Myrberg.

Själv har jag aldrig kunnat tänka mig att lägga sådan kraft på någon som har med Palme att göra, detta i och med att jag förstår att Palmes målsägare inte bryr sig … de har ju aldrig ifrågasatt någonting? Så varför bryr sig så många andra, frågar sig Åsa Myrberg.

Vem är målsägare i fallet Estonia och vad innebär det egentligen?

Hur kan man vi faktasäkert påstå vad som hände, vad har vi för konkreta bevis?

Är det egentligen inte enbart olika teorier man försöker redovisa som i sin tur leder till en tävling om vilken teori som ska vinna?

Varför debatteras inte Estonia från de anhörigas sida, utan bara av proffstyckerare som är betalda av den kontrollerade oppositionen?

Vem är godkänd för att öppet kunna diskuteras i morgonsoffan hos SVT och TV4?

Vad får man inte prata om man nu är godkänd som debattör i Estoniahanteringen?

Vad innebär den svenska grundlagen för abolition och ovillkorligt tystnadsplikt, som Åsa personligen drabbats av och stämt staten för, både som en brottslig gärning men även då som en kränkning mot hennes rättigheter enligt Europakonventionen.

Vad är att beteckna som brottsligt i Sverige och vad är att beteckna som en kränkning? Varför har vi två skilda sätt att se på detta i ett Svenskt rättssystem?

-2023 avslutades hela Estoniautredningen i Tallin. Vad fick vi ut av presskonferensen, av den kontrollerade kommittén?

På vilket djup inträffade smällarna/sprängningarna? Vid 30 meters djup hade man sett toppen på Estonia över vattenytan, om färjan stannats och havererat just där. Hur länge körde färjan på innan man kunde komma ut på 60 meters djup? Varför var det viktigt att färjan Estonia inte skulle kapsejsa på för grund vatten? Finns det olika anledningar?

Intervjun spänner över drygt 2 h 30 min och det finns mycket mer än det som är skrivet ovan, som vi även tar upp. Många intressanta tankar och idéer får Ni lyssna till.

Ole Dammegårds web: https://lightonconspiracies.com/

Åsa Myrbergs Youtube: / @uchye-1qkp3azt7i…

Producent Thomas Gjutarenäfve

Comments are closed.