Ett inte tidigare hört vittne för Palmeutredningen, Robban Johansson, ger sig nu till känna och berättar sin version av vad som händer på mordkvällen den 28/2 1986.

Den här filmen kommer att undersöka om Robban Johanssons uppgifter ryms inom den officiella tidsramen…

Programledare Thomas Gjutarenäfve

Foto: Alex

Inspelat 220720 på Sveavägen i Stockholm

Leave a Reply